Privacy Policy

Deze privacyverklaring is van toepassing op het verzamelen, het gebruik en de verwerking van gegevens van personen die hun interesse betonen voor de theateractiviteiten van de Koninklijke Toneelgroep Streven Mortsel (verder genoemd Streven) en daarvoor de noodzakelijke persoonsgegevens aan Streven overmaken.

Streven draagt zorg voor je privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Door je persoonsgegevens mee te delen aan Streven erken je op de hoogte te zijn gesteld van de hierna volgende verwerkingsprocedure.

Streven kan persoonsgegevens over jou ontvangen en verwerken wanneer 

  • je telefonisch of via onze website www.streven.be tickets bestelt,
  • je je inschrijft op onze nieuwsbrief via onze website of met een inschrijvingsformulier,
  • je bij een andere gelegenheid via e-mail, telefoon, SMS, online, …  ons gegevens overmaakt die nodig zijn voor de uitvoering van onze activiteiten.

Deze persoonsgegevens kunnen zijn: je naam, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.


Deze persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor volgende doeleinden:

  • om je informatie zoals nieuwsbrieven aangaande onze nieuwe theaterproducties via e-mail of via andere kanalen te bezorgen.
  • om tickets die je bestelde voor één van onze voorstellingen op te sturen via mail of uitzonderlijk per post indien je over geen internet beschikt of bij panne van het internet, PC of printer.
  • om je informatie die je ons vraagt over onze werking, activiteiten, betalingen, … te kunnen meedelen.

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor bovenstaande doeleinden en zullen deze nooit aan derden doorgeven.

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. 

Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover nog vragen hebt, kan je met ons contact opnemen:

Koninklijke toneelgroep streven

Singel 32, 2640 Mortsel

secretariaat@streven.be

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.
 

Streven kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijzigingen zullen wij steeds een aankondiging plaatsen op onze website.