Het bestuur:


   Dirk Scheers, voorzitter

   Nicole Vandenhove,  ondervoorzitter,secretaris

   Walter De Feyter, penningmeester

   Clara van Daal, bestuurslid (coördinator promotie en publiciteit)


   Joris Van Camp, bestuurslid


   Jean-François D'hondt, bestuurslid, leescomité


  Bert Daems,bestuurslid (leescomité & nieuwe media)

 

     Gerda Van den Bossche, Bestuurslid


  Erik Van Put, Erevoorzitter

(klik op de naam v.d. bestuursleden om hen te mailen)

De maatschappelijke zetel van toneelgroep Streven is gevestigd op onderstaand adres:
Rode Beuk 20
2640 Mortsel


Correspondentieadres:

Rode Beuk 20 - 2640 Mortsel - secretariaat@streven.be