Gegevensbescherming

Streven doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De verwerking van persoonsgegevens is enkel beperkt tot de gegevens die nodig zijn om u op de hoogte te houden van actuele en toekomstige producties.
Uw gegevens worden onder geen beding met derden gedeeld of voor andere doeleinden aangewend dan voor de diensten die wij gebruiken voor onze boekhouding en administratie.

U heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarvoor klikt u hier.
U uitschrijven kan u overigens eender wanneer doen, daar elk van onze berichten dezelfde uitschrijf-link bevat.
Ook heeft u recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben, daarvoor klikt u hier.

Gelieve ons te contacteren indien u nog verdere vragen mocht hebben op info@streven.be, of via onderstaand formulier.

Contactformulier