Afscheid van een penningmeester

  Op 27 oktober 2015 is Wilfried Vanhoutte gestorven. Iedere medewerker van onze toneelvereniging heeft een grote inbreng in de vereniging en we zijn allemaal mijlpalen maar Wilfried was een bijzonder Strevenlid. Meer dan vijfentwintig jaar was Wilfried als penningmeester een gekend gezicht aan de kassa. Iedere toeschouwer passeerde even langs Wilfried en door zijn zorgen hebben we ons als bestuur nooit een dag zorgen moeten maken over onze financiën. ‘Het komt wel in orde’, zei Wilfried. En dat was ook zo.

Met een kleine intrede in een productie (opkomen en doodvallen als het ware) kwam Wilfried in onze vereniging terecht. Het acteren was niet zijn ding maar er waren zoveel andere taken te doen en dat zag Wilfried meer dan zitten. Talrijke keren was hij een betrouwbare baken als regieassistent die de productie in goede banen heeft geleid. Othello brachten we in een vertaling die door Wilfried was geschreven. Zijn ongenaakbare kennis van het Engels kwam ons op die manier ten goede.

In een toneelvereniging komen theater en vriendschap bij elkaar. Voor Wilfried was dat heel belangrijk. De vriendschap die hij kon ervaren van de mensen van Streven was voor hem een heel belangrijk goed dat werd gekoesterd. Op ons nieuwjaarsdiner in januari 2015 mocht ik als kersverse voorzitter Wilfried bedanken voor zijn jarenlange inzet. Jammer genoeg kon Wilfried er toen niet bij zijn. Hij was te ziek. Maar ik wilde publiek de dank en de waardering uitspreken in naam van heel de vereniging. Ik zei in mijn dankwoord dat geen woord van dank en waardering van mij, mooier zou kunnen zijn dan het uitzicht vanop de Teide op Tenerife. Als dank kon hij nog op reis naar het eiland van de eeuwige lente. Hij heeft nog kunnen genieten van de eindeloze hoogvlakten en van de eindeloze zee. Eindeloos als het leven zoals Wilfried het zag. Als of er geen einde aan kon komen.

Toneelvereniging Streven is vandaag wat ze is, mee door Wilfried Vanhoutte. Een vereniging is immers zoveel waard als de mensen die er deel van uitmaken en als de banden die er tussen die mensen bestaan. Het respect en de liefde voor wat ze verbindt. Voor ons het theater. Het theater met dat gezicht met die lach en dat met die traan. Persoonlijk heb ik Wilfried gekend op feesten met veel gelach maar ook op die momenten dat het donker was in ons hart. Ik draag die momenten mee in mijn hart en in het hart van de toneelvereniging waar ik mag voor staan.

Het was een eer dat ik het mocht zijn om Wilfried te danken voor dat wat hij betekend heeft voor Streven op het moment dat hij, ternauwernood, zijn taak als penningmeester heeft doorgegeven. Het Streven van morgen zal er zijn mee door Wilfried. Het deed me goed wanneer ik hoorde dat hij zoveel had aan de vriendschap van de mensen van Streven in die laatste maanden dat zijn ziekte stilaan overwon. Daar wil ik voor staan, voor een vereniging van mensen bij elkaar.

Het moeten niet alleen de glansrollen zijn die applaus krijgen als het doek valt. Wilfried wilde niet dat het doek zou vallen en hoopte op nog een bisnummer. Het doek viel op het einde van oktober. Maar Wilfried heeft gelijk: het leven eindigt niet, het gaat altijd door. Met Streven zal hij altijd verweven blijven. Vaarwel, penningmeester van Streven.

William Shakespeare schreef: ‘I can no other answer make, but, thanks and thanks’

Dirk Scheers, voorzitter tg Streven