Onze Ereleden:

Dhr. F. Brisart
Dhr. E. Broeckx (burgemeester)
Dhr. P. Coenen
Dhr. en mevr. Daems - Verheyen
Dhr. en mevr. De Paep - Van Nespen
Dhr. en mevr. D. Scheers - Seghers
Dhr. en mevr. L. Stevens - Van Aelst
Dhr. en mevr. H. Stevens - Van Hove
Dhr. en mevr. A. Van den Heuvel
Dhr. en mevr. Van den Wouwer - Goovaerts
Dhr. en mevr. Van Hecken – Goyvaerts
Dhr. en mevr. J. Van Hecken – Van Craenendonckx
Dr. en mevr. W. Van Lint
Dr. en mevr. E. Van Put
Dhr. J. Vandewalle
Dhrn. G. Vlaeminck en Rob Scheers